Accept af betingelser

Quality Unit, s.r.o. (her omtalt som “Quality Unit”) leverer sin Tjeneste (som defineret nedenfor) til dig via sit websted på www.qualityunit.com (“Webstedet”) og *.ladesk.com (URL på din konto), underlagt denne servicevilkårsaftale (“TOS”). Ved at acceptere disse vilkår eller ved at tilgå eller bruge tjenesten eller webstedet, anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af disse vilkår. Hvis du indgår denne TOS på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har bemyndigelse til at forpligte en sådan enhed og dens tilknyttede selskaber til disse TOS, i hvilket tilfælde udtrykkene “Du” eller “Din” skal referere til en sådan enhed og dens tilknyttede virksomheder. Hvis du ikke har en sådan autoritet, eller hvis du ikke er enig med disse vilkår, må du ikke acceptere disse vilkår og må ikke bruge tjenesten.

Kvalitetsenheden kan ændre denne TOS fra tid til anden uden forudgående varsel. De reviderede vilkår og betingelser træder i kraft ved udsendelse, og hvis du bruger tjenesten efter denne dato, vil vi behandle din brug som en accept af de reviderede vilkår og betingelser. Hvis en ændring af denne TOS ikke er acceptabel for dig, er din eneste løsning at stoppe med at få adgang til og bruge tjenesten.

Beskrivelse af tjenesten

“Tjenesten” omfatter (a) webstedet, (b) LiveAgent helpdesk og chat-systemet, værktøjer og tjenester, der leveres gennem webstedet og af LiveAgent API, der er gjort tilgængeligt via webstedet, og (c) al software, data, tekst , billeder, lyde, video og indhold, der er gjort tilgængeligt via webstedet eller tjenesterne eller udviklet via LiveAgent API (samlet omtalt som “Indholdet”). Alle nye funktioner, der tilføjes til eller udvider Tjenesten, er også underlagt denne TOS.

Generelle betingelser / Adgang og brug af tjenesten

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne TOS må du kun få adgang til og bruge tjenesten til dine interne forretningsformål, som påtænkt i aftalen. Du må ikke (a) licensere, underlicensere, sælge, videresælge, udleje, lease, overdrage, tildele, distribuere, tidsdele eller på anden måde kommercielt udnytte eller gøre Tjenesten tilgængelig for nogen tredjepart, ud over det, som udtrykkeligt er tilladt i denne TOS; (b) bruge tjenesten til at behandle data på vegne af en tredjepart, eller (c) bruge tjenesten på en ulovlig måde eller på nogen måde, der forstyrrer eller forstyrrer integriteten eller ydeevnen af tjenesten og dens komponenter.

Kun underlagt den begrænsede ret til at få adgang til og bruge Tjenesten, der udtrykkeligt er givet til Dig i henhold til denne TOS, vil alle rettigheder, titel og interesser i og til Tjenesten og dens komponenter forblive hos og udelukkende tilhøre Quality Unit. Du må ikke ændre, tilpasse eller hacke Tjenesten for falsk at antyde sponsorering eller tilknytning til Quality Unit, eller på anden måde forsøge at få uautoriseret adgang til Tjenesten eller dens relaterede systemer eller netværk.

Du er ansvarlig for al information, data, tekst, beskeder eller andet materiale, som du sender eller på anden måde transmitterer via tjenesten. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit login og din konto og er fuldt ud ansvarlig for enhver og alle aktiviteter, der forekommer under dit login eller din konto. Du accepterer og anerkender, at dit login kun må bruges af én (1) person – et enkelt login der deles af flere personer er ikke tilladt. Systemet vil automatisk opdage sådan adfærd, og du accepterer, at Quality Unit kan opkræve dig et ekstra månedligt gebyr for det. Du kan oprette separate logins for så mange personer, som din plan tillader.

Quality Unit forbeholder sig retten til at få adgang til enhver eller alle dine konti for at svare på dine anmodninger om teknisk support. Vi skal opretholde passende administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine datas sikkerhed, fortrolighed og integritet. Vi vil ikke videregive dine data, undtagen hvis det er tvunget ved lov, eller hvis det er tilladt af dig.

Du forstår, at den tekniske behandling og transmission af Tjenesten, herunder dit indhold, kan involvere (a) transmissioner over forskellige netværk; (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig tekniske krav til tilslutning af netværk eller enheder og (c) transmission til Quality Units tredjepartsleverandører og hostingpartnere for at levere den nødvendige hardware, software, netværk, lagring og relateret teknologi, der kræves for at drive og vedligeholde servicen. Quality Unit vil gøre en rimelig indsats for at offentliggøre på webstedet eller underrette dig om enhver planlagt nedetid af tjenesten.

Hvis Quality Unit ikke udøver eller håndhæver nogen rettighed eller bestemmelse i denne TOS, er det ikke et afkald på denne ret. Du anerkender, at denne TOS er en kontrakt mellem dig og Quality Unit, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet af dig og Quality Unit, og den regulerer din brug af tjenesten og træder i stedet for eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Quality Unit.

Vilkår & betingelser for AppSumo-aftalen

Du må kun få adgang til og bruge tjenesten til dine interne forretningsbehov og -formål som påtænkt i disse vilkår & Betingelser. Du må ikke (a) licensere, underlicensere, sælge, videresælge, udleje, lease, overdrage, tildele, distribuere, tidsdele eller kommercielt udnytte eller gøre Tjenesten tilgængelig for nogen tredjepart, andet end det udtrykkeligt er tilladt i disse Vilkår & Betingelser; (b) bruge Tjenesten på enhver ulovlig måde eller på nogen måde, der forstyrrer eller forstyrrer Tjenestens og dens komponenters integritet eller ydeevne.

Dit AppSumo-køb af Tjenesten (“Pakke”) købt på det officielle websted appsumo.com/liveagent/ giver dig adgang til funktionerne for et enkelt køb på $59, der behandles på AppSumos officielle websteder. Et (1) køb giver dig adgang til en enkelt (1) kuponkode (“Kode”), som du skal indløse på tjenestens URL-adresse: liveagent.com/appsumo-signup. (ikke længere tilgængelig). Ved registreringen skal du udfylde de nødvendige data for at fuldføre registreringen. Disse nødvendige data inkluderer (a)Din kode; (b) Dit fulde navn; (c) Din e-mailadresse; og (d) firma-/organisationsnavn, der bruges til at oprette den unikke URL-adresse på din konto.

Hver kode købt på AppSumo-siden skal kun indløses én gang (1 gang). Hver yderligere indløsning af den samme kode er strengt imod disse vilkår & Betingelser. I tilfælde af flere indløsninger af den samme kode mister du adgangen til tjenesten, og dine yderligere konti vil blive suspenderet.

Du er forpligtet til at indløse din(e) kode(r) inden den 1. december 2019. Enhver anmodning (både skriftlig eller mundtlig) sendt efter denne frist til Kvalitetsenheden vil blive afvist. Din ret til at indløse kode(r) slutter den 30. november 2019 kl. 23:59. Quality Unit forbeholder sig ret til ingen undtagelser efter denne deadline.

Køb af pakken giver dig livstidsadgang til to (2) agentsæder (“Brugere”) af Tjenestens altomfattende (alt-i-én) plan til en værdi af 59 USD. De to (2) agentpladser inkluderer en plads, der er udpeget til dig (“Ejer” af kontoen) og en (1) plads til “Agent” eller “Admin”.

Hver yderligere bruger, der føjes til din tjenestekonto, er underlagt den almindelige prismodel for “Alt-inklusive” / “Alt-i-en”-planen som beskrevet her:www.liveagent.com/pricing/. Du vil blive opkrævet for den ekstra brugers reelle brug baseret på brugstidspunktet. Standardsatsen for yderligere brugere er vurderet til $39 pr. måned for brugeren.

Beløbet for gebyret ganges med antallet af yderligere brugere, der er tilføjet din tjenestekonto.

Du vil blive underrettet via e-mail-meddelelse sendt fra virksomheden om, at du har tilføjet yderligere brugere til din konto. Denne underretnings-e-mail vil indeholde en advarsel om, at du har overskredet antallet af brugere inkluderet i din AppSumo-pakke.

Yderligere agenter tilføjet til din konto faktureres på månedsbasis. Ved den første debitering vil du blive bedt om at indtaste dine gyldige faktureringsdata indeholdende dit (a) rigtige navn og efternavn; (b) gyldig e-mailadresse; (c) gyldigt navn på din virksomhed; (d) gyldig adresse (gadenavn, by, postnummer og stat) (e) yderligere oplysninger om din virksomhed baseret på din lokale lovgivning. Du er forpligtet til at udfylde gyldige, sande, nøjagtige og verificerede data.

Ved den første opkrævning af brugen af yderligere brugere, vil du blive bedt om at vælge din foretrukne betalingsmetode. Quality Unit tilbyder to (2) betalingsmetoder baseret på (a) kreditkortoplysninger (b) PayPal-kontooplysninger.

Du skal kun indsende dine kreditkortoplysninger eller PayPal-kontooplysninger i tilfælde af at tilføje yderligere brugere til din konto.

At nægte at indsende dine kreditkortoplysninger eller PayPal-kontooplysninger i forbindelse med opkrævning af din reelle brug af yderligere brugere resulterer i, at du mister adgang til tjenesten. Adgangen til din tjenestekonto vil blive tilladt, når du indsender de nødvendige faktureringsoplysninger og vælger din foretrukne betalingsmetode. Quality Unit forbeholder sig retten til ingen undtagelser.

Du må ikke “stack” flere koder og bruge dem til en enkelt (1) tjenestekonto. Hver tjenestekonto accepterer kun én (1) kode. Pakken kan ikke stacks.

Vilkår & betingelser for LiveAgent gratis planer

Fair use-politik

Som en del af vores forpligtelse til at levere fremragende kvalitet og pålidelig service, har vi en fair use-politik på LiveAgent-tjenester.

Vi ønsker at sikre, at alle vores kunder kan nyde og med succes udnytte vores service uanset eventuelle forhold.

Hvis nogle kunder bruger så meget data eller overtræder regler, at det kan påvirke andre brugere, kan vi kontakte sådanne overtrædere og diskutere ændring af deres brug og grænser eller annullere deres konti.

Vi forbeholder os retten til at ændre kontogrænserne uden forudgående varsel.

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene i denne Fair Use Policy fra tid til anden.

Denne politik er et supplement til og begrænser ikke nogen af de vigtigste LiveAgent-vilkår & Betingelser.

Tilpassede leverancer

Yderligere anmodning om tilpassede leverancer kan påberåbes ved at sende en anmodning til Quality Unit i form af e-mail-kommunikation til support@liveagent.com. Quality Unit forbeholder sig retten til at afvise tilpasset leveringsanmodning. Hvis brugerdefineret leveringsanmodning accepteres, indgås en aftale baseret på anmodningen mellem dig og Quality Unit, som detaljerer kravene og specifikationerne for den brugerdefinerede levering. En aftale er en skriftlig godkendelse foretaget i en form for e-mailkommunikation. Outputtet af den tilpassede levering bliver Kvalitetsenhedens eksklusive intellektuelle ejendom, og du accepterer, at outputtet kan bruges i fremtiden til yderligere brug af Quality Units tredjepartskunder. Prisen for den tilpassede levering aftales på forhånd og afgøres fra sag til sa.

Kontobetingelser

 • Du skal være 18 år eller ældre for at bruge denne tjeneste.
 • Du skal være et menneske. Konti registreret af “bots” eller andre automatiserede metoder er ikke tilladt.

 • Du skal oplyse dit juridiske fulde navn, en gyldig e-mailadresse og alle andre oplysninger, der kræves for at fuldføre tilmeldingsprocessen.
 • Du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden af dit brugernavn og din adgangskode. Quality Unit kan og vil ikke være ansvarlig for tab eller skader som følge af din manglende overholdelse af denne sikkerhedsforpligtelse.
 • Du er ansvarlig for alt indhold, der er postet, og aktivitet, der finder sted under din konto (selv når indhold er indsendt af andre, der har konti under din konto).
 • Du må ikke efterligne en anden person eller påtage dig en andens identitet, mens du bruger denne tjeneste.
 • Du må ikke bruge tjenesten til ulovlige eller uautoriserede formål.
 • Du må ikke under brugen af Tjenesten overtræde nogen love i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til love om ophavsret).
 • Overtrædelse af nogen af disse aftaler vil resultere i lukning af din konto. Selvom Quality Unit forbyder sådan adfærd og indhold på tjenesten, forstår og accepterer du, at Quality Unit ikke kan være ansvarlig for det indhold, der er opslået på tjenesten, og du kan ikke desto mindre blive udsat for sådanne materialer. Du accepterer at bruge tjenesten på egen risiko.

Betaling, refusion og faktureringsændringer

Prøver og betalinger Tjenesten leveres på pay-as-you-go-basis, og abonnenten faktureres ved begyndelsen af deres valgte abonnementsperiode, som kan være enten månedlig eller årlig. Hver abonnementsplan inkluderer en indledende gratis prøveperiode, som varierer afhængigt af typen af e-mailadresse, der bruges under tilmeldingsproceduren. Abonnent med gratis domæne-e-mailadresse har ret til en gratis prøveperiode på op til 7 dage, mens abonnent med en virksomhedsregistreret e-mailadresse har ret til en gratis prøveperiode på op til 30 dage.
Hvis en abonnent undlader at give fakturerings- og betalingsoplysninger under den gratis prøveperiode og efterfølgende vælger ikke at opgradere til nogen af de betalte planer, vil deres gratis prøvekonto automatisk blive suspenderet, hvilket resulterer i tab af adgang. For midlertidigt at genaktivere deres konto i en begrænset periode på maksimalt 2 dage, skal abonnenten kontakte kundesupportteamet inden for 30 dage efter deres kontosuspendering med en anmodning om at genaktivere deres konto og tilføje de nødvendige fakturerings- og betalingsoplysninger. Hvis en abonnent undlader at kontakte kundesupportteamet inden for 30 dage efter kontosuspenderingen, vil deres konto blive lukket uden mulighed for at få adgang til den.
Når fakturerings- og betalingsoplysninger er angivet, afsluttes prøveperioden omgående, og abonnentens plan ændres i overensstemmelse med den valgte betalte plan, og de faktureres i overensstemmelse hermed.

Plan- og prisændringer Hvis du vælger at opgradere din plan eller antallet af agenter i løbet af din valgte abonnementsperiode, vil eventuelle trinvise omkostninger blive fordelt forholdsmæssigt over den resterende periode af abonnementsperioden og debiteres din konto. Efterfølgende vil dit kreditkort automatisk blive opkrævet den justerede sats på din næste faktureringscyklus efter den forholdsmæssige fakturering. Der eksisterer en faktureringsundtagelse, hvis du er i en månedlig faktureringscyklus, hvor du ikke vil se en forholdsmæssig debitering eller kredit i den aktuelle måned, men din nye faktureringssats vil blive afspejlet på din næste månedlige regning. Uanset din faktureringscyklus er der ingen refusioner eller kreditter for delvise måneders service, plannedgraderinger eller refusioner for ubrugte måneder, hvis du lukker din konto inden udgangen af din abonnementsperiode. Der vil ikke blive gjort undtagelser for at behandle alle lige og holde vores administrative omkostninger lave til den ultimative fordel for vores kundebase. Nedgradering af dit planniveau kan forårsage tab af indhold, funktioner eller kapacitet på din konto, og Kvalitetsenheden påtager sig intet ansvar for et sådant tab. Priserne på alle LiveAgent-planer og -tjenester kan ændres med 30 dages varsel fra os. En sådan meddelelse kan gives til enhver tid. Derudover forbeholder Quality Unit sig retten til at kontakte dig om særlige priser, hvis du opretholder et usædvanligt højt antal slutbrugere eller et usædvanligt højt månedligt billetforhold pr. agent. I en sådan situation kan en Enterprise-abonnementsaftale (beskrevet nedenfor) være mere passende for dig.

Kreditkortfakturering, kvitteringer og privatliv Kontoejeren vil modtage en e-mail-kvittering ved hver debitering af kreditkort. Kvalitetsenheden giver kontoejeren en grænseflade (som defineret i tilmeldingsproceduren) til at ændre kreditkortoplysninger (f.eks. ved kortfornyelse). Quality Unit bruger en tredjepartsformidler til at administrere kreditkortbehandling, og denne mellemmand har ikke tilladelse til at opbevare, beholde eller bruge dine faktureringsoplysninger undtagen til at behandle dine kreditkortoplysninger for Quality Unit. Se venligst /privacy-policy/ for at forstå, hvordan Quality Unit indsamler og bruger personlige oplysninger.

Faktureringsændringer & opdateringer Ejeren af kontoen er berettiget til at anmode om en opdatering af faktureringsoplysningerne på fakturaerne for brugen af Tjenesten. Opdateringen skal anmodes om via e-mail sendt til support@liveagent.com inden for de første 15 dage efter den sidste fakturaudstedelse. En kreditnota og en opdateret faktura indeholdende de nye faktureringsoplysninger vil blive udstedt til dig. Anmodninger, der er indsendt efter de 15 dage siden sidste udstedelse, vil blive afvist, og du skal vente på, at den nye faktura bliver udstedt på næste faktureringsdato.

Håndtering af momsnummer Hvis kunden har fået tildelt et korrekt og gyldigt momsnummer (i henhold til europæisk lov), er kunden alene ansvarlig for at anvende momsnummeret i det nødvendige felt i deres kundeprofil. Quality Unit refunderer ikke kunder, der undlader at anvende deres momsnummer på egen hånd.

Årlig forudbetalt kredit

Årlig forudbetalt kredit tilføjet til kundens konto baseret på den gensidige aftale gælder kun i perioden på 12 måneder, hvis antallet af agentpladser forbliver det samme i hele tidsrammen. Denne tidsperiode skal øges eller formindskes baseret på antallet af agentpladser tilføjet eller fjernet på kundens konto i løbet af kredittens gyldighedsperiode.

I tilfælde af at kunden beslutter sig for at afbryde brugen af tjenesten, før al hans kredit er brugt ELLER før tidsperioden udløber, er han berettiget til at få refunderet den resterende ubrugte værdi. Quality Unit forbeholder sig retten til kun at refundere 50 % af det resterende beløb som afbestillingsgebyr.

Annullering og opsigelse

Du er ansvarlig for korrekt annullering af din konto. Kontoejeren (som defineret i tilmeldingsproceduren) kan til enhver tid annullere kontoen via en e-mail sendt til support@qualityunit.com med en anmodning om at annullere kontoen. Quality Unit vil svare på denne e-mail og annullere din konto inden for en hverdag. En anden mulighed for annullering af din konto er knappen “Stop konto” i afsnittet “Min konto”. Ved at annullere din konto mister du adgang til alt indhold ved annullering, og Quality Unit vil slette det i sin normale forretningsdrift. Disse oplysninger kan ikke gendannes, når først kontoen er annulleret. Hvis du annullerer din konto fra “Min konto”-sektionen af tjenesten inden udløbet af den nuværende betalte abonnementsperiode, træder opsigelsen i kraft med det samme, og du vil ikke blive debiteret igen. I tilfælde af annulleringsanmodningen sendt via mail, bedes du vente på bekræftelsen fra Quality Unit.

Quality Unit forbeholder sig retten til (i) at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, tjenesten (eller en del heraf) og (ii) nægte enhver nuværende og fremtidig brug af tjenesten, suspendere eller afslutte din konto (enhver del heraf) ) eller brug af tjenesten og fjern og kasser alt af dit indhold i tjenesten, uanset årsag, herunder hvis Quality Unit mener, at du har overtrådt disse TOS. Quality Unit vil bruge alle rimelige bestræbelser på at kontakte dig direkte via e-mail eller telefon for at advare dig før suspension eller opsigelse af din konto. En hvilken som helst mistænkte ulovlige, bedrageriske eller illegale aktivitet, der måtte være grunde til at slutte din brug af serviceydelsen, kan henvises til behørige retshåndhævelsesautoriteter. Quality Unit er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

Quality Unit forbeholder sig retten til at lukke din konto på grund af længere tids inaktivitet. Kvalitetsenheden skal overholde opsigelsesprotokollerne ved at udstede en advarsels-e-mail, før brugerens konto opsiges. Efter 4 ugers inaktivitet vil en advarsels-e-mail blive sendt, der informerer brugeren om den kommende kontoopsigelse, og trin, der kan tages for at forhindre kontoopsigelse. Efter 8 ugers inaktivitet vil kontoen blive slettet sammen med alle dens data.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

Tjenesten, herunder webstedet og indholdet, og alle server- og netværkskomponenter leveres på en “som den er” og “som tilgængelig”-basis uden nogen garantier af nogen art, i det fulde omfang tilladt af loven og Quality Unit fraskriver sig udtrykkeligt enhver og alle garantier, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed, titel, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Du anerkender, at Quality Unit ikke garanterer, at tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, sikker, fejlfri eller virusfri, og ingen information eller rådgivning, som du har fået fra kvalitetsenheden eller gennem tjenesten, skal skabe nogen garanti, der ikke er udtrykkeligt angivet i denne tos.

Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder og under ingen juridisk teori (uanset om det er i kontrakt, erstatningsansvar eller på anden måde) skal Quality Unit være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for indirekte, tilfældige, særlige, eksemplariske, følgeskader eller strafskader, herunder tabt fortjeneste, tabt salg eller virksomhed, tabte data eller forretningsafbrydelse. Derudover er Quality Unit ikke ansvarlig for nogen direkte skader, omkostninger, tab eller forpligtelser, der overstiger det månedlige servicegebyr, du har betalt eller skal betales af dig i den måned, der går forud for tidspunktet for ethvert krav om økonomisk skade, eller hundrede ($100) amerikanske dollars. Bestemmelserne i dette afsnit fordeler risiciene i henhold til disse T&C’s er mellem parterne, og parterne har påberåbt sig disse begrænsninger ved afgørelsen af, om de skal indgå denne aftale.

Nogle stater tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsning af ansvar for hændelige skader eller følgeskader, hvilket betyder, at nogle af ovenstående begrænsninger muligvis ikke gælder for dig. I disse stater vil Quality Units ansvar være begrænset i det omfang, loven tillader det.

Opgave

Quality Unit kan tildele eller overføre denne TOS, helt eller delvist, uden begrænsninger.

Eksportoverholdelse

Du er ansvarlig for at overholde gældende love, regler eller bestemmelser, der regulerer eksporten af Tjenesten eller nogen af dens komponenter.

Lovvalg

Disse TOS skal være underlagt lovene i staten Delaware uden hensyntagen til principperne om lovkonflikter. Du accepterer hermed udtrykkeligt at underkaste dig den eksklusive personlige jurisdiktion for de føderale og statslige domstole i staten Delaware med det formål at løse enhver tvist vedrørende din adgang til eller brug af tjenesten.

Databehandling

LiveAgent er forpligtet til privatliv, sikkerhed, overholdelse og gennemsigtighed. Denne tilgang omfatter understøttelse af vores kunders overholdelse af EU’s databeskyttelseskrav, herunder dem, der er fastsat i den generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”), som blev håndhævet den 25. maj 2018.

Indhold

 1. Hvem er databehandler
 2. Hvilke data behandles
 3. Hvad er datakilderne
 4. Hvad er formålet med dataindsamling og/eller behandling
 5. Hvorfor er profilering og automatisering til stede
 6. Hvad er tidsrummet for databehandling
 7. Hvem er vores samarbejdspartnere/underleverandører
 8. Hvad er dine rettigheder til databehandling
 9. Hvordan kan du tilbagekalde samtykke til databehandling

Hvem er databehandler

Databehandleren er den virksomhed, som vælger formål og ressourcer til databehandling. Til markedsføringsformål er databehandler Quality Unit, sro

Hvilke data behandles

Vi behandler følgende datatyper: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mailadresse, IP-adresse, Oplysninger om produkter, du har købt, Oplysninger om produktbrug, Oplysninger indsamlet fra telefonsamtaler, Telefonoptagelser, Oplysninger indsamlet fra andre former for kontakt til os (e-mail). , chat, Facebook-beskeder, Tweets), Oplysninger til vores supportteam for at løse problemer med dine konti, Geo-lokaliseringsdata, Browseroplysninger, Systemoplysninger.

Hvad er datakilderne

Dataene nævnt i det foregående afsnit indsamles udelukkende fra dig. Dataene er tilgængelige fra samtaler mellem dig og Quality Unit, sro eller angivet i din kundeprofil. Data kan også indsamles fra offentligt tilgængelige kilder som firmafortegnelser og andre. Data kan også indsamles fra 3. parter, som har tilladelse til deres behandling.

Hvad er formålet med dataindsamling og/eller behandling

Dit samtykke til databehandling blev givet til følgende formål: marketingtjenester, kundesupporttjenester.

Hvorfor er profilering og automatisering til stede

Quality Unit sro ønsker at levere den bedste og mest personlige oplevelse, og derfor segmenterer og profilerer vi data med dit forudgående samtykke. Til sådanne formål bruger vi intern software og anden analyse- og automatiseringssoftware

Hvad er tidsrummet for databehandling

Dit samtykke blev givet for perioden for brug af vores tjenester (LiveAgent) og i de følgende 5 år efter ophør af brug, eller indtil det øjeblik, hvor du tilbagekalder dit samtykke. Hvis du ikke er kunde, og du ikke vil være kunde hos Quality Unit sro, vil dit samtykke være gyldigt i 5 år, eller indtil det øjeblik, hvor du tilbagekalder dit samtykke. Efter den 5-årige periode vil dine data blive slettet.

Hvem er vores samarbejdspartnere/underleverandører

Du har givet samtykke til vores underbehandlere og underleverandører hvem der kan have adgang til udvalgte data. Vores underbehandlere og underleverandører er underlagt regelmæssige kontroller og revisioner for at sikre maksimalt niveau af privatliv og sikkerhed.

Hvad er dine rettigheder til databehandling

Korrekt databehandling er af vores yderste vigtighed, og vi sætter en ære i et højt niveau af sikkerhed, privatliv og databehandling hos Quality Unit sro

Nedenfor er dine rettigheder vedrørende databehandling:

Oplysninger om databehandling Oplysninger omfatter hovedsageligt: kontaktoplysninger om databehandler, deres underordnede eller databehandler eller person, der er ansvarlig for databehandling, formål med databehandling, kategorier af data, adresser/modtager af data og kategorier af datamodtagere, oplysninger om dataoverførsler til 3. parts lande , tidsperiode for databehandling, liste over dine rettigheder, ret til at henvende dig til den lokale databehandlingsmyndighed, kilde til databehandling, information om dataprofilering og automatisering.

Ret til adgang til data Du har ret til at bekræfte, om dine data behandles eller ej, og kategorier af data behandlet.

Ret til rettelse Du har ret til at rette angående data, hvis det er nødvendigt.

Ret til sletning (“ret til at blive glemt”) I nogle tilfælde, som er tilladt af loven, er vi forpligtet til at slette alle dine data baseret på din anmodning.

Ret til behandlingsbegrænsninger Nogle kunder foretrækker begrænset databehandling. Hvis du har særlige ønsker om databehandlingsbegrænsninger, bedes du kontakte os.

Ret til datamigrering Baseret på din anmodning kan vi overføre dine data til en anden databehandler, hvis der ikke er nogen juridiske eller andre hindringer.

Ret til at gøre indsigelse Hvis du mener, at dine data ikke er behandlet korrekt, kan du rejse en hindring ved at kontakte os med henblik på at løse problemet.

Ret til at kontakte den lokale databehandlingsmyndighed Du kan kontakte den lokale databehandlingsmyndighed i tilfælde af yderligere bekymringer eller problemer. Den lokale databehandlingsmyndighed for Quality Unit sro er Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky med adresse Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakiet, Den Europæiske Union.

Hvordan kan du tilbagekalde samtykke til databehandling

Dit samtykke til databehandling er frivilligt. Du kan tilbagekalde den til enhver tid.

Hvordan kan jeg indsende min anmodning om tilbagekaldelse af databehandling? Giv os venligst navnet på din virksomhed, subjekt og databehandler, skriftlig anmodning om tilbagekaldelse af dine data og din underskrift. Du skal rette din anmodning til andrej@liveagent.com

Alternativt, hvis du ønsker at afmelde dig vores mailingliste, kan du bruge vores formular til at udfylde din anmodning<her .

Relaterede artikler
Børsen rapporterer om stigningen i salg af økologiske varer i Danmark. En stigning på 14% er blevet registreret sammenlignet med året før. Efterspørgslen efter økologiske varer ser ud til at være stigende, da forbrugerne bliver mere bevidste om deres sundhed og miljøet.

Marketing Summarization in language DA:
Salget af økologiske varer i Danmark er steget med 14% sammenlignet med året før, hvilket indikerer en stigende efterspørgsel på sundere og mere miljøvenlige produkter.

Design & UX

Børsen rapporterer om stigningen i salg af økologiske varer i Danmark. En stigning på 14% er blevet registreret sammenlignet med året før. Efterspørgslen efter økologiske varer ser ud til at være stigende, da forbrugerne bliver mere bevidste om deres sundhed og miljøet. Marketing Summarization in language DA: Salget af økologiske varer i Danmark er steget med 14% sammenlignet med året før, hvilket indikerer en stigende efterspørgsel på sundere og mere miljøvenlige produkter.

Reviews - Optagelse Af Telefonsamtalesoftware Anmeldelse - Liveagent 8

LiveAgent optagelse af telefonsamtalesoftware anmeldelse

Overvejer du at bruge LiveAgent som din software til optagelse af telefonsamtaler? Tag et kig på vores anmeldelse og se, hvordan den klarede sig under vores generelle test.

Overvejer du at bruge LiveAgent som din software til optagelse af telefonsamtaler? Tag et kig på vores anmeldelse og se, hvordan den klarede sig under vores generelle test.

LiveAgent optagelse af telefonsamtalesoftware anmeldelse

LiveAgent tilbyder optagelse af telefonsamtale-funktionen, der er nem at bruge og har rimelige priser. Det har en stor mængde funktioner, men en lille indlæringskurve. Du kan integrere VoIP-numre og SIP-trunking, og softwaren yder god support. Priserne starter fra $29/agent pr. måned, og konklusionen er, at det er en intuitiv og brugervenlig helpdesk-løsning.

LiveAgent is a help desk solution that connects multiple channels in one interface. Find out more about LiveAgent and its business/industry benefits.

Sociale medier supportsoftware

LiveAgent tilbyder en effektiv løsning til kundesupport på sociale medier. Med funktioner som universel indbakke, hurtigere svar, og integration med forskellige sociale platforme, kan virksomheder effektivt håndtere kundesamtaler og opbygge kundeloyalitet. Start en GRATIS prøveversion i dag!

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privatliv og cookies politik.

Start Free Trial x