Sidst opdateret: 28. oktober 2019

Quality Unit, s. r. o. leverer sin Tjeneste (her omtalt som “LiveAgent”) til dig via sin hjemmeside placeret på *.ladesk.com (URL på din konto).

Quality Unit, s. r. o. bruger visse underbehandlere til at hjælpe den med at levere LiveAgent-tjenesten.

Hvad er en underbehandler:

En underbehandler er en tredjeparts databehandler ansat af LiveAgent, som har eller potentielt vil have adgang til eller behandler Servicedata (som kan indeholde persondata). LiveAgent bruger forskellige typer underbehandlere til at udføre forskellige funktioner som forklaret i tabellerne nedenfor.

Due diligence:

LiveAgent forpligter sig til at bruge en kommercielt rimelig udvælgelsesproces, hvorved den evaluerer sikkerheden, privatlivets fred og fortrolighedspraksis for foreslåede underbehandlere, som vil eller kan have adgang til eller behandle tjenestedata.

Kontraktmæssige sikkerhedsforanstaltninger:

LiveAgent kræver, at dets underbehandlere opfylder tilsvarende forpligtelser som dem, der kræves af LiveAgent (som databehandler) som angivet i LiveAgents databehandlingsaftale (“DPA”), herunder, men ikke begrænset til kravene til:

– behandle personoplysninger i overensstemmelse med registeransvarlige (dvs. abonnentens) dokumenterede instruktioner (som meddelt skriftligt til den relevante underbehandler af LiveAgent);

– i forbindelse med deres underbehandlingsaktiviteter, kun bruge personale, der er pålidelige og underlagt en kontraktligt bindende forpligtelse til at overholde databeskyttelse og datasikkerhed, i det omfang det er relevant, i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning;

sørge for regelmæssig træning i sikkerhed og databeskyttelse til personale, som har adgang til personlige data;

– implementere og vedligeholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger;

– omgående informere LiveAgent om ethvert faktisk eller potentielt sikkerhedsbrud; og samarbejde med LiveAgent for at håndtere anmodninger fra dataansvarlige, registrerede eller databeskyttelsesmyndigheder, alt efter hvad der er relevant.

Denne politik giver ikke kunderne yderligere rettigheder eller retsmidler og skal ikke opfattes som en bindende aftale. Oplysningerne heri er kun givet for at illustrere LiveAgents engagementsproces for underbehandlere samt for at give den faktiske liste over tredjepartsunderbehandlere på datoen for denne politik (som LiveAgent kan bruge til levering og support af sine tjenester).

Hvis du er LiveAgent-kunde og ønsker at indgå i vores DPA, bedes du sende os en e-mail til andrej@liveagent.com.

Infrastruktur underbehandlere

LiveAgent ejer eller kontrollerer adgangen til den infrastruktur, som LiveAgent bruger til at hoste Tjenestedata indsendt til Tjenesterne, på anden måde end som angivet nedenfor. I øjeblikket er LiveAgent-produktionssystemerne til tjenesterne placeret i samhusnings-faciliteter i USA og Europa.

Kundekonti oprettes i en af ​​disse regioner baseret på, hvor kunden er placeret; Kundens Servicedata forbliver efterfølgende i denne region, medmindre det er aftalt mellem Kunden og LiveAgent, men kan flyttes mellem datacentre inden for en region for at sikre ydeevne og tilgængelighed af Tjenesterne. Følgende tabel beskriver de lande og juridiske enheder, der beskæftiger sig med lagring af Servicedata af LiveAgent.

ServereLinode, LLC (EU-placering)
LiveAgent servere hostes på Tier III+ eller IV eller PCI DSS, SSAE-16 eller ISO 27001 kompatible anlæg. Datacenterfaciliteter er drevet af redundante strømforsyninger, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereLinode, LLC (ligger i UK)
LiveAgent servere hostes på Tier III+ eller IV eler PCI DSS, SSAE-16, eller ISO 27001 kompatible anlæg. Datacenterfaciliteter er drevet af redundante strømforsyninger, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereLinode, LLC (ligger i USA)
LiveAgent servere hostes på Tier III+ eller IV eler PCI DSS, SSAE-16, eller ISO 27001 kompatible anlæg. Datacenterfaciliteter er drevet af redundante strømforsyninger, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereLinode, LLC (ligger i SG)
LiveAgent servere hostes på Tier III+ eller IV eler PCI DSS, SSAE-16, eller ISO 27001 kompatible anlæg. Datacenterfaciliteter er drevet af redundante strømforsyninger, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereAmazon Web Services, LLC (EU Kunder) – Irland
LiveAgent servere hostes på Tier III+ eller IV eler PCI DSS, SSAE-16, eller ISO 27001 kompatible anlæg. Datacenterfaciliteter er drevet af redundante strømforsyninger, hver med UPS og backup-generatorer.
Servere Amazon Web Services, LLC (US Kunder) – N. California
LiveAgent servere hostes på Tier III+ eller IV eler PCI DSS, SSAE-16, eller ISO 27001 kompatible anlæg. Datacenterfaciliteter er drevet af redundante strømforsyninger, hver med UPS og backup-generatorer.
Servere Amazon Web Services, LLC (US Kunder) – Singapore
LiveAgent servere hostes på Tier III+ eller IV eler PCI DSS, SSAE-16, eller ISO 27001 kompatible anlæg. Datacenterfaciliteter er drevet af redundante strømforsyninger, hver med UPS og backup-generatorer.
Servere Websupport, s.r.o. (EU Kunder)
LiveAgent servere hostes på Tier III+ eller IV eler PCI DSS, SSAE-16, eller ISO 27001 kompatible anlæg. Datacenterfaciliteter er drevet af redundante strømforsyninger, hver med UPS og backup-generatorer.

Andre underbehandlere

LiveAgent bruger visse servicespecifikke underbehandlere til at levere sin service. For at levere relevant funktionalitet kan disse underbehandlere få adgang til Servicedata.

Service Quality Unit, LLC
Quality Unit, LLC er en Quality Unit-medlemsenhed. Quality Unit, LLC fungerer som en underbehandler til at levere LiveAgent-tjenesten.
Service Quality Unit Ukraine
Quality Unit Ukraine fungerer som en underleverandør til at levere LiveAgent-tjenesten.
Service Twilio, Inc.
LiveAgent bruger Twillio som deres VoIP-udbyder.

Underleverandører

For at sikre 24/7 kundeservice tilgængelighed arbejder LiveAgent med underleverandører, som kan få adgang til servicedata. Alle underleverandører har en kontrakt og skal følge sikkerhedsretningslinjer, hvoraf den ene kun er adgang til sådanne data med forudgående samtykke fra kunden.

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Plan en én-til-én samtale og opdag hvordan LiveAgent kan hjælpe din virksomhed.

Vi er tilgængelige på adskillige datoer

Planlæg en demo